Psychotesty
Dozvíte se víc o sobě i o druhých

Jak eticky zacházet s výsledky?

Jedná se vždy o citlivé údaje, proto veškeré výsledky jsou důvěrné a podléhají souhlasu testovaného se zveřejněním pouze konkrétním osobám, nejčastěji personalistovi a nadřízenému.

Součástí diagnostiky je poučení o etickém nakládání s výsledky testování, závěrečná zpráva a rozhovor nad výsledky jak s testovanou osobou, tak následně společně se zadavatelem a testovanou osobou. Výstupem je obvykle nastavení individuálního rozvojového plánu.

Jaké psychologické testy nabízíme?

  • Inteligenční testy, které odhalí nejen výši, ale i strukturu intelektu - např. jazykové, matematické a názorové schopnosti, rigiditu či flexibilitu myšlení
  • Osobnostní dotazníky dávají odpověď na otázku, jaký člověk je? Na jejich základě lze poznat charakter člověka.
  • Test odhalující pracovní motivaci dokáže říci, co motivuje člověka v práci? Samostatnost či dohled, zda spíše možnost učit se nové věci nebo aplikace již známého, nebo dokonce možnost soutěžit s druhými?
  • Výkonové testy = Zodpoví otázku, jak pracuje člověk pod tlakem? Dělá větší množství chyb než je obvyklé? Hraje spíše na výslednou kvalitu nebo na kvantitu?
  • 360ti stupňová zpětná vazba je šetření, které podá informaci o míře sebereflexe pracovníka v předem definovaných kompetencích (např. komunikace, adaptace, produktivita, apod.). Následně lze srovnat s tím, jak ho hodnotí kolegové, nadřízení a podřízení.

Objednávka psychologického testování

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.