Zkušenosti z praxe při práci s hodnotami

17.06.2017

Mnozí lidé se řítí svým životem bez toho, aniž by věděli, kam vlastně směřují. Neznají své cíle, nikdy nepřemýšleli nad tím, co je motivuje při jejich rozhodování. Proč si vybrali zrovna tohle povolání a ne jiné? Na základě čeho zvolili svého životního partnera či partnerku? Co je motivuje každé ráno vstávat z postele? Jakou hodnotu dávají svému okolí prostřednictvím své práce, vztahů, svého bytí?

Tohle jsou otázky, které mě jako kouče bytostně zajímají a které stojí v pozadí témat, se kterými se na mě lidé obracejí. To, co je člověk obvykle schopen ve svém životě vnímat, je často dost povrchní signál, že něco není v pořádku. Přichází s tím, že má málo času a nic nestíhá. Nebo je často nemocný. Případně mu selhává partnerský vztah. Kdybych setrvala u tohoto původního zadání, zřejmě bychom se věnovali time managementu, nápravě životního stylu nebo rozhodování, zda ve vztahu zůstat. Ať tak či onak, zůstali bychom na povrchu věcí a nevěnovali se výše zmíněným tématům, která vyživují způsob našeho fungování v životě.

Osobní hodnoty při práci s pacientem

Mladá lékařka mě vyhledala proto, aby zlepšila své manažerské dovednosti, protože se dostala do situace, kdy má vést tým svých kolegů. Mnozí z nich byli jejími školiteli ještě na vysoké škole. Po pár úvodních sezeních, kdy jsme konkretizovaly oblasti pro zlepšení a řešily strukturu pracovního dne (ano, i zde se objevilo "nestíhám!"), jsme dospěly do bodu, kdy potřebovala ušetřit nějaký čas při psaní zpráv. Zdálo se jí, že jí to moc dlouho trvá.

Při definování parametrů toho, jak má podle ní dobře napsaná zpráva vypadat, se objevil prostor pro práci na hodnotách. Ukázalo se, že zpráva slouží jako důkaz o tom, že o pacientovi hodně ví, přemýšlí nad ním a věnuje se mu, je pečlivá při zkoumání příčin jeho stavu. To pak pomůže ambulantnímu lékaři, kterému pacienta dále předává. Důležitými hodnotami pro ni byly odbornost, opravdový zájem a akceptující přístup. Výsledek byl i pro mě překvapující. Místo hledání, jak čas ušetřit, se lékařka dostala do bodu, kdy řekla: "Čas navíc, který mi psaní zprávy zabere, je pro mě investicí do něčeho, na čem mi záleží, a co se vyplatí." Když jsem se zeptala, jak výše uvedené hodnoty souvisejí s rozvojem jejích manažerských dovedností, tak si uvědomila, že se promítají i do jejího přístupu ke kolegům. Jsou to základní kameny, na nichž chce stavět přístup celého týmu k pacientům.

Firemní hodnoty

Vezměme si příklad z firemního prostředí. Už jste někdy zažili situaci, že by přišel majitel firmy a řekl: "Prosím, pomoz mi definovat firemní hodnoty, já nevím, jak na to, ale cítím, že to firma potřebuje." No to by mě opravdu potěšilo! Nepoměrně častěji se setkávám se sdělením: "Zaškolení lidé nám odcházejí ke konkurenci a my chceme OKAMŽITÉ řešení." Pak je to o ochotě toho, kdo zakázku zadává, naslouchat a o jeho schopnosti porozumět, že fluktuace je v přímé úměře k nespokojenosti lidí z nenaplněných potřeb seberealizace, kvalitních vztahů, uznání a příjemného pracovního prostředí.

Když to vezmeme z opačného úhlu pohledu, tak pojmenování firemních hodnot a smyslu existence celé firmy prostřednictvím vize a mise je významným stabilizačním prvkem. Víte-li, kdo jste a proč jste tady, o to snáze se vám hledají lidé, kteří se k vám chtějí připojit a společně s vámi realizovat vaše poslání. A přitom si samozřejmě i vydělat nějakou tu korunu. O to pravděpodobněji se s vámi rozloučí lidé, kteří vaše hodnoty nesdílejí, a jejichž činnost by vaší firmě stejně nebyla ku prospěchu věci. Vezmu-li příklad z praxe, tak firma, jejíž základní hodnotou je spolupráce, bude jen obtížně tolerovat jedince, kteří by si hrabali na svém písečku a výstupy týmové práce prezentovali jako své vlastní. I přes svou odbornost takový člověk narušuje atmosféru, což vede ke konfliktům, které ubírají čas, energii a v konečném důsledku i zisk. Ačkoliv se hledání těch správných lidí, kteří jsou odborníky a zároveň v souladu s firemními hodnotami, může zdát zpočátku nadlidským úkolem, jsou to právě hodnoty, které vytvářejí to správné PR a pomáhají firmě, aby se na současné horké půdě trhu práce odlišila od ostatních. A s tím jde ruku v ruce i úspěch.

Závěr

Pojmenování hodnot u jednotlivce, týmu či celé firmy, je zásadní pro definování toho, kým jsme. Ať už sami za sebe, či jako skupina. Jedná-li se o hodnoty firmy, je důležité, aby nezůstávalo jen u nic neříkajících hesel, která visí zarámována někde na stěně, ale aby byly hodnoty komunikovány s lidmi napříč celou organizací. Slouží jako kompas pro plavbu v klidných i divokých vodách dnešního světa podnikání.