Dejte novou šťávu svému koučování pomocí Rory´ s Story Cubes

17.06.2017

Také se setkáváte ve svém životě s lidmi, kteří přicházejí s tím, že chtějí změnu, ale nevidí žádné možnosti a nenacházejí cestu z bludného kruhu? Či s těmi, co přesně ví, co by měli udělat, ale když přijde na věc, a oni by měli udělat první krok do neznáma, drží se zpátky? S lidmi, kteří vše odmítají, dívají se doprava, doleva, ale cesta před nimi jakoby ani neexistovala, a oni vidí svět kolem sebe černými brýlemi?

I my se s takovými lidmi setkáváme, a protože jsme nechtěly, aby zůstali jen při označení "energetičtí upíři" případně "stěžovatelé", přemýšlely jsme, jak s takovými lidmi pracovat a jak jim ukázat, že se dá na svět dívat i jinak. Snaha změnit úhel pohledu a vyhnout se negativnímu myšlení, které klienty často svazuje, bylo hnacím motorem k vyzkoušení nové a kreativní metody.

Jednou z cest jak u klientů rozvinout zdravé dušení návyky může být použití celosvětově známé dětské stolní hry "Rory's Story Cubes", založené na 9 kostkách, z nichž každá obsahuje 6 unikátních obrázků (symbolů). Dohromady je tak ve hře celkem 54 obrázků, na základě kterých hráči vyprávějí příběhy. Celkově ve hře existuje přes 10 milionů různých kombinací. Hra je původně určena k rozvoji kreativního myšlení, nicméně užitečná je také v koučování dospělé populace a my vám zde ukážeme, jak.

Oživení spolupráce

Paní Žaneta viděla u mě na stole rozložené kostky a po krátkém povídání o jejich významu a využitelnosti mě požádala, zda bychom to nemohly zkusit. Měla krátce před schůzkou s vedoucím pracovníkem a kolegy z centrály, se kterými měli projednat nové postupy práce. Když hodila kostkou, objevil se symbol kompasu, který následně komentovala slovy: "Asi mi to chce říct, že mám vždy více možností a vždycky se najde cesta, jak věci prosadit". Zkonkretizovaly jsme možnosti, které jí díky kostce napadly, a klientka si z nich odvodila akční kroky pro jednání s kolegy. S úsměvem a díky odešla na schůzku, a jak to dopadlo? Ukázalo se, že centrální oddělení má v plánu zavést nová opatření zahrnující i návrhy této manažerky.

Změna perspektivy při práci s týmem

Pojďme se nyní podívat na další využití hry Rory's Story Cubes při práci v týmu. V jednom pracovním týmu již delší dobu panuje jisté rozhořčení nad stylem vedení jejich nadřízeného pracovníka. Někteří jsou nespokojeni méně a nemají takovou potřebu situaci řešit, jiní více. S oběma skupinami byla v rámci krátké porady, která sloužila zejména ke zmapování aktuálního stavu a potřeb zaměstnanců (požadavky dále zpracovávány třetí stranou), vyzkoušena technika s kostkami, která měla funkci jakéhosi přerámování či změny perspektivy. Cílem tohoto cvičení bylo podívat se na vedoucího pracovníka jinými než těmi kritickými brýlemi. Úkolem účastníků bylo říct, čeho si na vedoucím naopak váží, za jakých okolností by mohla být daná vlastnost, která jim na vedoucím vadí, vnímána pozitivně, jakou má vlastnost, kterou by případně oni sami chtěli disponovat apod.

Každý zaměstnanec si vytáhl z krabičky jednu kostku a hodil si ji, variantou by bylo disponovat více sadami kostek, aby měli možnost většího výběru. Zde je pár výstupů (pozn. pro zachování anonymity jsou jména záměrně upravena).

  • Symbol Smajlík - "Marcela je vlastně docela milá, vlastně vždycky dobře naladěná, taková pozitivní, nevím, že bych jí kdy viděla naštvanou nebo že by po někom řvala...Člověk se pak nebojí za ní s něčím přijít. To je dobré."
  • Symbol Oheň - "...je energická (+ připodobnění k vlasům), čiší z ní hodně energie, myslím, že když něco chce, tak toho i dosáhne."
  • Symbol Kniha - "Umožňuje nám se dále vzdělávat a přihlásit se na kurzy, které bychom si třeba sami ani nezaplatili...vlastně nás "nutí", abychom se vzdělávali, to je super, taky si myslím, že je to důležité."

Stanovování cíle zakázky

Klienta vyzveme, aby si jednotlivé kostky jednu po druhé prohlédl a pokaždé, když ho nějaký obrázek na kostce zaujme v souvislosti s tím, s čím aktuálně přichází a potřebuje řešit, aby si ho odložil stranou. Takto pokračuje, dokud nemá řadu devíti obrázků. Zde je potřeba zmínit, že pokud jej žádný ze symbolů na kostce nezaujme, dává kostku stranou a pokračuje dále. Není tedy podmínkou mít příběh z devíti kostek, ale v podstatě z jakéhokoli libovolného počtu.

V další fázi vyzveme klienta, aby se na kostky ještě jednou podíval a sestavil je do smysluplného příběhu, který ho v krátkosti necháme převyprávět. Protože vyprávění příběhu může být poměrně časově náročné, lze proces zkrátit vynecháním sestavení do příběhu a v momentě, kdy má klient kostky vybrány, jej necháme volně asociovat. Tady je však potřeba mít stále na paměti + mód, tedy aby klient nesklouzával k negativnímu vyprávění a interpretaci obrázků.

Klientka přichází se vztahovým problémem a v jejím případě byla použita sada Rory Story Cubes Actions, kde jsou častěji znázorněny pohybové aktivity. Autorky tohoto článku se domnívají, že je tato sada vhodnější pro kinestetické typy osob. Klientka říká, že je na křižovatce (symbol dvou cest) a neví, kterého muže si má vybrat a kterého má odpálkovat (symbol baseball). Potřebuje, aby se jí rozsvítilo (symbol žárovka). Přitažlivost cítí k oběma mužům (symbol dvou magnetů), ale neví, kterého si přitáhnout blíže (symbol síťky a motýla) a začít s ním chodit (dvě postavičky držící se za ruce). Do budoucna by chtěla klidný rodinný život (tričko na prádelní šňůře).

Možná rizika využití

Závěrem bychom se rády zmínily o možných rizicích, která při práci s kostkami mohou nastat. Je potřeba si uvědomit, že během interpretace kostek dochází na straně klienta k projekci, což je nevědomá tendence vnímat u jiných objektů (symbolů) vlastnosti, které jsou pro nás příznačné a jejichž prostřednictvím projikujeme to, co je pro nás typické (Nakonečný, 2013). Pokud tedy klient vnímá hozené kostky jako zásah shůry či ruku osudu, doporučujeme ho seznámit s tímto psychickým procesem, aby si práci s kostkami zařadil mezi koučovací metody a ne do sféry magie.

Samy jsme se během jejich využívání nedostaly do problematické situace a vnímáme kostky jako jeden ze způsobů, jak odlehčit koučování, dát mu novou šťávu a umožnit prostřednictvím tohoto materiálu jiný úhel pohledu klienta na jeho situaci či cíle. Využití je podle našeho názoru mnohostranné a v tomto článku jsme vás seznámily s pár nápady, které se nám osvědčily v naší koučovací praxi.