Bytí v koučování

17.06.2017

Spoléháte se na koučinkové modely? Používáte osvědčené otázky? Máte dojem, že koučování s klientem je o následování konkrétního postupu, který, když bude dodržen, koučink bude úspěšný? V tomto článku se zamyslíme nad tím, co jde "za" tyto postupy, pokusíme se poodhalit stěží zachytitelné bytí v koučování.

Jednou jsem někde zaslechla, že dobrého a vynikajícího kouče od sebe odlišuje kvalita bytí, které vkládá do koučinkového vztahu. Jak dobrý, tak vynikající kouč znají a umí využívat různé konkrétní techniky, orientují se v procesu koučování a umí vhodně volit silné otázky. Takže co vlastně dělá kouče mistrem?

Autenticita

Synonymem autenticity je například přirozenost, hodnověrnost, upřímnost a pravdomluvnost. Být autentický znamená být sám sebou. Je však vhodné být sám sebou v každém momentu koučování? Představte si běžnou situaci, že klient přijde dvakrát po sobě pozdě. Poprvé jste se tomu v komunikaci nijak nevěnovali a doufali jste možná, že se to nebude opakovat. Nicméně je to tu znovu. Jaký vnitřní rozhovor sami se sebou vedete? Přirozené bude zřejmě váhání, zda téma otevřít či nechat být, možná pochyby o tom, jak vážně klient vás či koučování bere, na emoční úrovni se může objevit naštvání či nejistota.

Jedním z měřítek toho, jak moc být autentický, by mohla být užitečnost pro klienta či pro koučovací vztah jako takový. Pomůže mu skrývání toho, jak danou situaci prožíváte? Zřejmě ne. Týká se dané téma "zpoždění" jen tohoto případu nebo to ve vás evokuje zkušenosti s jinými lidmi? Pokud vás s tím štvou i jiní, uvědomte si, zda vaše reakce není ve skutečnosti vaší osobní agendou, zda jde opravdu o to, co se děje ve vztahu s daným klientem. A pak zkuste najít působ, jak to s klientem vykomunikovat tak, aby to za jiného tak zvaně "neslízl".

Jinými slovy, autenticita rovná se volba vhodného způsobu, jak otevřít ožehavé téma, které není osobní agendou kouče, ale vztahuje se přímo k procesu s daným klientem. Autenticita znamená přímou, ale nezraňující komunikaci o tom, co kouč v dané chvíli prožívá. Ve svém sdělení vychází z toho, co vnímá u sebe, aniž by nějak obviňoval koučovaného.

Konkrétní způsob, jak to říci v takové chvíli, může být: "Radku, když jste dnes přišel podruhé pozdě na sezení, vyvolalo to ve mě úvahy o tom, jak vážně berete naši spolupráci, a znejistilo mě to." Kouč je v takové chvíli autentický a přiznává své myšlenkové i emoční pochody, nepřesouvá však zodpovědnost za ně na klienta a otevírá prostor k tomu, aby se klient vyjádřil.

Vnímání

Vynikající kouče dále odlišuje schopnost plně vnímat osobnost klienta, nespoléhat se jen na jeho slova, ale vnímat neverbální komunikaci i hloubku témat odehrávajících se jakoby v pozadí. Christian Worth, PCC, což je kouč ICF, trénuje jiné kouče v tom, aby se s klientem intuitivně propojili v bodě nazvaném "hara". Je to bod cca 5 cm pod pupkem, který má každý z nás, a je naším bodem rovnováhy. Podaří-li se nám nalézt toto spojení, setkávají se dvě bytosti, které jsou schopné tvořit společně smysluplnou konverzaci.

Pozornost kouče nespočívá jen u klienta, jeho slov, gest či výrazu tváře, ale také zčásti u sebe. To mu paradoxně pomůže klást hlubší a podnětnější otázky a nechat promluvit i intuici. O tom, že by kouč měl následovat svůj instinkt a umět se spolehnout i na svou intuici, hovoří i kompetence ICF popisující dovednosti kouče.

Co by si měl kouč pohlídat? Zejména své lpění na hlubším spojení s klientem. Není to něco, co lze "zařídit"či "docílit", ale spíše "vytvořit podmínky, aby mohlo nastat". O co méně úsilí, o to větší je šance na úspěch.

Kouč jako mistr

V úvodu tohoto článku jsme si kladli otázku, co odlišuje dobrého kouče od toho vynikajícího. Oba podporují klienty v dosahování jejich cílů, umí efektivně a přímo komunikovat a mají s klientem vytvořený důvěrný vztah. Ten vynikající navíc umí být s klientem plněji, jako bytost s bytostí, což se daří zejména díky soustředěné pozornosti, kterou klientovi věnuje, oddání se procesu, který jde "za slova" a používání osobní intuice. Tomu všemu je možné se plně věnovat jen tehdy, když má kvalitně zvládnutou techniku dotazování, koučinkové metody a zná proces koučování. Zároveň je to něco, co lze rozvíjet a tříbit po celou svou profesní dráhu.