Vítejte na stránkách naší vzdělávací společnosti Adult Edu! Na trhu působíme od roku 2017 a naši odborníci mají 15ti až 20tileté zkušenosti s rozvojem lidí ve firmách. Nabízíme školení měkkých dovedností, teambuildingy s prvkem sebepoznání, psychologické testování, individuální a týmový koučink.

Zajímám se o:

Osobní koučování

S čím se na nás můžete obrátit?

 • S adaptačními problémy nového zaměstnance
 • Chcete-li snížit fluktuaci na pracovišti
 • Pokud se vaši lidé jen obtížně přizpůsobují změnám
 • Chcete-li rozvíjet komunikační dovednosti u specialistů
 • Se syndromem vyhoření a problematikou udržení motivace
 • Při potížích se zvládáním emocí pracovníků
 • S tématem rozvoje leadershipu u zaměstnance, který je nově ve vedoucí pozici
 • Pro individuální podporu talentovaných pracovníků
 • Chcete-li lépe zvládat interpersonální konflikty
 • Pro přípravu pracovníka na povýšení - rozvoj jeho manažerských dovedností
 • Informujte se u nás na možnosti individuálního koučinku!

Zajímám se o:

Posouzení talentu

Kladete si u náboru tyto otázky?

 • Rozhoduje se zaměstnanec na podkladě emocí nebo po racionálním zvážení?
 • Má tendenci plánovat nebo žije "tady a teď"?
 • Je dostatečně svědomitý a disciplinovaný?
 • Jedná se o praktickou osobnost nebo teoretika?
 • Vyhledává spíše kontakt s lidmi nebo je samotář?
 • Netrpí psychickými obtížemi?
 • Co ho motivuje v práci?
 • Podá lepší výkon, když s druhými soutěží, nebo raději usiluje o kooperaci?
 • Zvládne samostatné úkoly nebo vyžaduje dohled?
 • Jak má vysokou inteligenci?
 • Jaká role v týmu pro něj bude vyhovující?
 • Podrobte své stávající či potenciální zaměstnance psychologickému testování! 

Zajímám se o:

Školení a profesní rozvoj

Máte zájem systematicky rozvíjet své lidi?

Školení měkkých dovedností podpoří otevřenou komunikaci, vztahy uvnitř firmy i kvalitní jednání se zákazníky.

 • Kurz Emoční inteligence naučí frekventanty kurzu zvládat psychickou zátěž
 • Kurz Zvládání obtížných rozhovorů podá pomocnou ruku při zvládání konfliktů
 • Rozvoj Bourání komunikačních bariér a zejména Naslouchání zvyšuje pravděpodobnost vzájemného porozumění a následného dorozumění
 • Na kurzu Neverbální komunikace se lidé naučí, jak přesvědčivěji působit na druhé
 • Modulově postavený kurz Od manažera k lídrovi posune osobní charisma vedoucích pracovníků do jiné dimenze
 • Katalog kurzů vám obratem zašleme!

Zajímám se o:

Posílení výsledků týmu

Potřebujete, aby se tým soustředil na práci?

Častým důvodem, proč týmy nedosahují očekávaných výsledků, jsou problematické vztahy mezi jejich členy nebo chybějící vize.

 • Stává se vám, že se místo na práci soustředí zaměstnanci na to, kdo co udělal špatně?
 • Přestávají chodit s nápady a dělají jen nutné minimum?
 • Rozdělili se na dva nesmiřitelné tábory, které si kolem sebe vybudovaly pevné hradby?
 • Neakceptují nové členy?
 • Máte tam jednoho či dva výkonné články a ostatní se jen vezou?
 • Nemáte stanovená pravidla hry?
 • Potřebujete si zformulovat základní hodnoty v týmu, vizi, ke které chcete směřovat, a akční kroky k jejímu naplnění?
 • Jako řešení vám doporučujeme týmový koučink!

Respektujeme GDPR

Společnost Adult Edu s.ro. jako správce osobních údajů (dále jen "Správce") tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), informuje své partnery (dále jednotlivě jen "Subjekt údajů") o tom, že v případě, že dochází ke zpracování osobní údajů, Správce dodržuje povinnosti určené Nařízením.