Byli jsme stříbrným sponzorem 5. konference Koučink v praxi -

10. - 11. 11. 2017, Ostrava

                     

Ve dnech 10. - 11. 11. 2017 proběhla v DK Akord Ostrava již 5. konference Koučink v praxi - Partnerstvím k rozvoji. Společnost Adult Edu s.r.o. byla hrdým stříbrným partnerem této akce! S našimi kouči se v koučovací zóně setkalo 7 zájemců a nechali se odkoučovat na různá pracovní či osobní témata - rovnováha osobního a pracovního života, vztahové problémy, apod. Naše lektorka Romana Řezníčková byla navíc již potřetí moderátorkou této úžasné dvoudenní akce.

Webové stránky konference si otevřete zde.

Zajímám se o:

Osobní koučování

S čím se na nás můžete obrátit?

 • S adaptačními problémy nového zaměstnance
 • Chcete-li snížit fluktuaci na pracovišti
 • Pokud se vaši lidé jen obtížně přizpůsobují změnám
 • Chcete-li rozvíjet komunikační dovednosti u specialistů
 • Se syndromem vyhoření a problematikou udržení motivace
 • Při potížích se zvládáním emocí pracovníků
 • S tématem rozvoje leadershipu u zaměstnance, který je nově ve vedoucí pozici
 • Pro individuální podporu talentovaných pracovníků
 • Chcete-li lépe zvládat interpersonální konflikty
 • Pro přípravu pracovníka na povýšení - rozvoj jeho manažerských dovedností
 • Informujte se u nás na možnosti individuálního koučinku!

Zajímám se o:

Posouzení talentu

Kladete si u náboru tyto otázky?

 • Rozhoduje se zaměstnanec na podkladě emocí nebo po racionálním zvážení?
 • Má tendenci plánovat nebo žije "tady a teď"?
 • Je dostatečně svědomitý a disciplinovaný?
 • Jedná se o praktickou osobnost nebo teoretika?
 • Vyhledává spíše kontakt s lidmi nebo je samotář?
 • Netrpí psychickými obtížemi?
 • Co ho motivuje v práci?
 • Podá lepší výkon, když s druhými soutěží, nebo raději usiluje o kooperaci?
 • Zvládne samostatné úkoly nebo vyžaduje dohled?
 • Jak má vysokou inteligenci?
 • Jaká role v týmu pro něj bude vyhovující?
 • Podrobte své stávající či potenciální zaměstnance psychologickému testování! 

Zajímám se o:

Školení a profesní rozvoj

Máte zájem systematicky rozvíjet své lidi?

Školení měkkých dovedností podpoří otevřenou komunikaci, vztahy uvnitř firmy i kvalitní jednání se zákazníky.

 • Kurz Emoční inteligence naučí frekventanty kurzu zvládat psychickou zátěž
 • Kurz Zvládání obtížných rozhovorů podá pomocnou ruku při zvládání konfliktů
 • Rozvoj Bourání komunikačních bariér a zejména Naslouchání zvyšuje pravděpodobnost vzájemného porozumění a následného dorozumění
 • Na kurzu Neverbální komunikace se lidé naučí, jak přesvědčivěji působit na druhé
 • Modulově postavený kurz Od manažera k lídrovi posune osobní charisma vedoucích pracovníků do jiné dimenze
 • Katalog kurzů vám obratem zašleme!

Zajímám se o:

Posílení výsledků týmu

Potřebujete, aby se tým soustředil na práci?

Častým důvodem, proč týmy nedosahují očekávaných výsledků, jsou problematické vztahy mezi jejich členy.

 • Stává se vám, že se místo na práci soustředí zaměstnanci na to, kdo co udělal špatně?
 • Přestávají chodit s nápady a dělají jen nutné minimum?
 • Rozdělili se na dva nesmiřitelné tábory, které si kolem sebe vybudovaly pevné hradby?
 • Neakceptují nové členy?
 • Máte tam jednoho či dva výkonné články a ostatní se jen vezou?
 • Donášejí na sebe nebo si dělají naschvály?
 • Každý jede na své vlastní triko a vzrůstá vzájemná rivalita?
 • Jako řešení vám doporučujeme týmový koučink!