Vítejte na stránkách naší vzdělávací společnosti Adult Edu! Na trhu působíme od roku 2017 a naši odborníci mají 15ti až 20tileté zkušenosti s rozvojem lidí ve firmách. Nabízíme školení měkkých dovedností, teambuildingy s prvkem sebepoznání, psychologické testování, individuální a týmový koučink.

Chcete zjistit, jaký jste lídr?

Test Leadership Judgement Indicator

Díky tomuto testu zjistíte, jaké jsou vaše preference jednotlivých způsobů vedení lidí, a zda dokážete správně odhadnout, v jakých situacích daný styl použít.

To Vám pomůže zjistit, jak zefektivnit svůj přístup k týmu a dosáhnout ještě lepších výsledků než doposud. Díky zpětné vazbě, kterou od našeho konzultanta získáte, si můžete naplánovat kroky, které vás posunout stát se přesně takovým lídrem, jakým chcete být.

Otázky a odpovědi

1. Pro koho je test vhodný?

Test je vhodný jak pro začínající manažery, tak pro manažery, kteří jsou velmi zkušení. Nováčkům pomůže zorientovat se v tom, jakými způsoby se dá na různé situace zareagovat, zkušeným manažerům pomůže osvětlit stereotypy ve vedení, či jejich "slepé skvrny".

2. Je to spolehlivý test?

Tento test má statistické vyhodnocení, kdy jsou Vaše odpovědi srovnávány s větším počtem osob, normy pocházejí z ČR. Je to spolehlivá (95%) a validní metoda, která měří to, co měřit má, tj. styly vedení lidí.

3. Jak testování probíhá?

Vyplňte objednávkový formulář a uhraďte fakturu. Následně Vám zašleme odkaz, kde si test vyplníte. Trvá 30- 45 minut. Zároveň se domluvíme na konzultaci výsledků přes Google Meet, na to si vyhraďte 30 minut

4. Pomůže mi test připravit se na vstupní testování, když jsem uchazeč o zaměstnání?

Psychologických testů existují stovky a těžko je možné odhadnout, které z nich bude používat Váš budoucí zaměstnavatel. Tento test Vám každopádně napoví, jaké jsou Vaše silné a slabé stránky, zejména ucházíte-li se o manažerskou pozici.

Objednejte si test LJI

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Zajímám se o:

Osobní koučování

S čím se na nás můžete obrátit?

 • S adaptačními problémy nového zaměstnance
 • Chcete-li snížit fluktuaci na pracovišti
 • Pokud se vaši lidé jen obtížně přizpůsobují změnám
 • Chcete-li rozvíjet komunikační dovednosti u specialistů
 • Se syndromem vyhoření a problematikou udržení motivace
 • Při potížích se zvládáním emocí pracovníků
 • S tématem rozvoje leadershipu u zaměstnance, který je nově ve vedoucí pozici
 • Pro individuální podporu talentovaných pracovníků
 • Chcete-li lépe zvládat interpersonální konflikty
 • Pro přípravu pracovníka na povýšení - rozvoj jeho manažerských dovedností
 • Informujte se u nás na možnosti individuálního koučinku!

Zajímám se o:

Posouzení talentu

Kladete si u náboru tyto otázky?

 • Rozhoduje se zaměstnanec na podkladě emocí nebo po racionálním zvážení?
 • Má tendenci plánovat nebo žije "tady a teď"?
 • Je dostatečně svědomitý a disciplinovaný?
 • Jedná se o praktickou osobnost nebo teoretika?
 • Vyhledává spíše kontakt s lidmi nebo je samotář?
 • Netrpí psychickými obtížemi?
 • Co ho motivuje v práci?
 • Podá lepší výkon, když s druhými soutěží, nebo raději usiluje o kooperaci?
 • Zvládne samostatné úkoly nebo vyžaduje dohled?
 • Jak má vysokou inteligenci?
 • Jaká role v týmu pro něj bude vyhovující?
 • Podrobte své stávající či potenciální zaměstnance psychologickému testování! 

Zajímám se o:

Školení a profesní rozvoj

Máte zájem systematicky rozvíjet své lidi?

Školení měkkých dovedností podpoří otevřenou komunikaci, vztahy uvnitř firmy i kvalitní jednání se zákazníky.

 • Kurz Emoční inteligence naučí frekventanty kurzu zvládat psychickou zátěž
 • Kurz Zvládání obtížných rozhovorů podá pomocnou ruku při zvládání konfliktů
 • Rozvoj Bourání komunikačních bariér a zejména Naslouchání zvyšuje pravděpodobnost vzájemného porozumění a následného dorozumění
 • Na kurzu Neverbální komunikace se lidé naučí, jak přesvědčivěji působit na druhé
 • Modulově postavený kurz Od manažera k lídrovi posune osobní charisma vedoucích pracovníků do jiné dimenze
 • Katalog kurzů vám obratem zašleme!

Zajímám se o:

Posílení výsledků týmu

Potřebujete, aby se tým soustředil na práci?

Častým důvodem, proč týmy nedosahují očekávaných výsledků, jsou problematické vztahy mezi jejich členy nebo chybějící vize.

 • Stává se vám, že se místo na práci soustředí zaměstnanci na to, kdo co udělal špatně?
 • Přestávají chodit s nápady a dělají jen nutné minimum?
 • Rozdělili se na dva nesmiřitelné tábory, které si kolem sebe vybudovaly pevné hradby?
 • Neakceptují nové členy?
 • Máte tam jednoho či dva výkonné články a ostatní se jen vezou?
 • Nemáte stanovená pravidla hry?
 • Potřebujete si zformulovat základní hodnoty v týmu, vizi, ke které chcete směřovat, a akční kroky k jejímu naplnění?
 • Jako řešení vám doporučujeme týmový koučink!

Respektujeme GDPR

Společnost Adult Edu s.ro. jako správce osobních údajů (dále jen "Správce") tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), informuje své partnery (dále jednotlivě jen "Subjekt údajů") o tom, že v případě, že dochází ke zpracování osobní údajů, Správce dodržuje povinnosti určené Nařízením.